24/07/2024

Καλωσορίζουμε τους νέους διαιτητές ποδόσφαιρου σάλας

refs-school

Ολοκληρώθηκε το Σάββατο, 25 Ιουνίου με τις εξετάσεις η σχολή διαιτητών ποδόσφαιρου σάλας. Για ένα μήνα οι υποψήφιοι διαιτητές διδάχτηκαν τους κανόνες ποδόσφαιρου σάλας από τον πρόεδρο της Επιτροπής Διαιτησίας κ. Λάμπρο Γρηγόρη, τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Διαιτησίας, Υπεύθυνο Σχολών κ. Σαχίνη Δημήτριο και το μέλος της Επιτροπής Διαιτησίας κ. Πιπιλίκα Ιωάννη. Κατά τη διάρκεια […]