24/07/2024

Πανελλήνια Ένωση Διαιτητών Ποδόσφαιρου Σάλας (ΠΕΔΠΣ)

Η Πανελλήνια Ένωση Διαιτητών Ποδόσφαιρου Σάλας (ΠΕΔΠΣ) συστάθηκε το 2022 (ΑΜΣ 33843) και συγκεκριμένα τον Οκτώβριο 2022 με απόφαση του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας (με αριθμό επικύρωσης 53/2022), μετά από αίτηση 21 διαιτητών ποδόσφαιρου σάλας.

Οι κύριοι στόχοι της ΠΕΔΠΣ σύμφωνα με το καταστατικό της είναι:

 • η προβολή του αθλήματος και της διαιτησίας
 • η ανάπτυξη της διαιτησίας ποδοσφαίρου σάλας
 • η ενημέρωση και επιμόρφωση σχετικά με τους κανονισμούς του παιχνιδιού σε όσες και όσους έχουν άμεση και έμμεση σχέση με το άθλημα
 • και η εκπροσώπηση των διαιτητών του αθλήματος

Για να επιτύχει τους παραπάνω σκοπούς, δύναται να οργανώνει επιμορφωτικές ημερίδες, σεμινάρια, αγώνες επίδειξης, όπως και να προωθεί σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικά δίκτυα οπτικοακουστικό υλικό και άρθρα.

 

Ιδρυτικά μέλη

Ιδρυτικά μέλη της ΠΕΔΠΣ είναι τα ακόλουθα πρόσωπα:

 1. Αδαμόπουλος Αντώνιος, Διαιτητής (16)
 2. Αδαμόπουλος Νικόλαος, Παρατηρητής (03)
 3. Ζησιμόπουλος Δημήτριος, Διαιτητής (08)
 4. Κομματάς Κωνσταντίνος, Διαιτητής (20)
 5. Κορέστη Ζωή-Κωνσταντίνα, Διαιτητής (14)
 6. Κουτσόγιαννος Κωνσταντίνος, Παρατηρητής (02)
 7. Κώτσαινας Ευάγγελος, Διαιτητής (09)
 8. Λάμπρος Γρηγόριος, Παρατηρητής (01)
 9. Λάμπρος Χρήστος, Διαιτητής (12)
 10. Μανούρας Νικόλαος, Διαιτητής (11)
 11. Μανούρας Χρήστος-Δημήτριος, Διαιτητής (10)
 12. Μποντιώτης Κλεομένης, Παρατηρητής (04)
 13. Ντζέλιας Ιωάννης, Διαιτητής (07)
 14. Πάντου Γεώργιος, Διαιτητής (06)
 15. Πιπιλίκας Ιωάννης, Παρατηρητής (05)
 16. Ραδίσης Νικολά, Διαιτητής (19)
 17. Ρουσσάκης Γεώργιος, Διαιτητής (18)
 18. Τζαγκαράκης Λάμπρος, Διαιτητής (17)
 19. Τζαφόλιας Δημήτριος, Διαιτητής (13)
 20. Χρονόπουλος Νικόλαος, Διαιτητής (15)
 21. Χριστοδουλής Βασίλειος, Διαιτητής (21)

 

Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο

Τις ενέργειες για τη σύσταση της ΠΕΔΠΣ ανέλαβε το προσωρινό -πενταμελές- διοικητικό συμβούλιο, το οποίο αποτελούσαν οι:

 • Νικολά Ραδίσης – Πρόεδρος
 • Γεώργιος Ρουσσάκης – Αντιπρόεδρος
 • Κωνσταντίνος Κομματας – Γ. Γραμματέας
 • Ιωάννης Ντζέλιας – Ταμίας
 • Γρηγόριος Λάμπρος – Μέλος

 

Καταστατικό ΠΕΔΠΣ

Το καταστατικό της ΠΕΔΠΣ αποτελείται από τριάντα έξι  (36) άρθρα, εγκρίθηκε από τους ιδρυτές την 14η Ιουλίου 2022 και από το Ειρηνοδικείο Ν. Ιωνίας την 13η Οκτωβρίου 2022.

Το καταστατικό μπορείτε να το βρείτε εδώ.

 

Εγγραφή μέλους

Μέλη της ΠΕΔΠΣ μπορούν να γίνουν όλοι οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές ποδόσφαιρου σάλας, που δεν έχουν σχέση με αθλητικά σωματεία, αφού υποβάλουν αίτηση προς το ΔΣ, το οποίο θα αποφασίσει για την αποδοχή της ή όχι, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της. Το ΔΣ της ΠΕΔΠΣ διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την αίτηση εάν αυτή δεν εναρμονίζεται με το καταστατικό της. Περισσότερα εδώ.