22/06/2024

Οι υποψήφιοι στις εκλογές της ΠΕΔΠΣ την 1η Ιουλίου

Ανακοινώνουμε τους υποψήφιους για τις θέσεις του Προέδρου και των Μελών του Δ.Σ.

Για τη θέση του προέδρου

Μποντιώτης Κλεομένης του Κωνσταντίνου
Ραδίσης Νικολά του Γεωργίου

Για τις θέσεις Μελών στο Δ.Σ.

Κομματάς Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνος
Κορέστη Ζωή-Κωνσταντίνα του Γεωργίου
Κουτσόγιαννος Κωνσταντίνος του Γεωργίου
Μανούρας Νικόλαος του Αχιλλέα
Μανούρας Χρήστος του Αχιλλέα
Ρουσσάκης Γεώργιος του Νικόλαου

Share the Post:

Σχετικές δημοσιεύσεις