24/07/2024

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την ΠΕΔΠΣ

Η Πανελλήνια Ένωση Διαιτητών Ποδόσφαιρου Σάλας, πραγματοποίησε σήμερα Σάββατο 1η Ιουλίου 2023, την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της και τις αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης των ψήφων από την εφορευτική επιτροπή οι υποψήφιοι αναδείχτηκαν με την ακόλουθη σειρά:

Για τη θέση του προέδρου

Ραδίσης Νικολά
Μποντιώτης Κλεομένης

Για τις θέσεις Μελών στο Δ.Σ.

Ρουσσάκης Γεώργιος
Μανούρας Χρήστος
Κομματάς Κωνσταντίνος
Μανούρας Νικόλαος
Κουτσόγιαννος Κωνσταντίνος
Κορέστη Ζωή-Κωνσταντίνα

Ακολούθως οι πλειοψηφήσαντες πραγματοποίησαν την πρώτη τους συνάντηση και προέκυψε η ακόλουθη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔΠΣ με τριετή θητεία.

Νικολά Ραδίσης – Πρόεδρος
Γεώργιος Ρουσσάκης – Αντιπρόεδρος
Νικόλαος Μανούρας – Γ. Γραμματέας
Χρήστος Μανούρας – Ταμίας
Κωνσταντίνος Κομματάς – Μέλος

Το νέο ΔΣ θα ξεκινήσει άμεσα το έργο του, συνεχίζοντας εκείνο της προηγούμενης δομής.

Share the Post:

Σχετικές δημοσιεύσεις