22/06/2024

Εγγραφή στην ΠΕΔΠΣ

Μέλη της ΠΕΔΠΣ μπορούν να γίνουν όλοι οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές ποδόσφαιρου σάλας, που δεν έχουν σχέση με αθλητικά σωματεία, αφού υποβάλουν αίτηση προς το ΔΣ, το οποίο θα αποφασίσει για την αποδοχή της ή όχι, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της. Το ΔΣ της ΠΕΔΠΣ διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την αίτηση εάν αυτή δεν εναρμονίζεται με το καταστατικό της. Για να εγγραφεί μέλος θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 4, 5 και 6 του καταστατικού της ΠΕΔΠΣ.

Διαδικασία Υποβολής

Για την εγγραφή χρειάζεται να συμπληρωθεί η αίτηση εγγραφής και να συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση (μέσω gov.gr)* βεβαίωσης μη καταδίκης σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2Β του καταστατικού της ΠΕΔΠΣ και να καταβληθεί το κόστος εγγραφής. Τα δικαιολογητικά αποστέλονται με email (σαρωμένα) στην ΠΕΔΠΣ. Το κόστος εγγραφής στην ΠΕΠΔΣ ανέρχεται στα €30,00 και η ετήσια συνδρομή προσωρινά στα €20,00 μετά από απόφαση του ΔΣ, λόγω των οικονομικών δυσκολιών εξαιτίας της πανδημίας.

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί θα γίνουν σύντομα γνωστοί. Μέχρι τότε τα χρήματα καταβάλονται στον Ταμία με δια ζώσης συνάντηση.

*Προσοχή! Μην εκτυπώνετε και υπογράφετε ή προσθέτετε στοιχεία στην Υ/Δ αφού έχει λάβει την ηλεκτρονική επικύρωση.

Αίτηση Εγγραφής Μέλους

Δείγμα κειμένου για Υπεύθυνη Δήλωση

Προς Πανελλήνια Ένωση Διαιτητών Ποδόσφαιρου Σάλας

Δεν έχω καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή πλημμέλημα, ιδίως δεν έχω καταδικαστεί για τα ποινικά αδικήματα του Ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του άρθρου 41 ΣΤ του ως άνω νόμου (αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις) ή για χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, εμπορία επιρροής – μεσάζοντες, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων. Επίσης, δεν έχω στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών μου δικαιωμάτων και δεν έχω τιμωρηθεί με τις κυρώσεις των διατάξεων του άρθρου 130 του Ν. 2725/1999 (τήρηση φιλάθλου πνεύματος).