24/07/2024

Διοικητικό Συμβούλιο

Νικολά Ραδίσης

Πρόεδρος
Διαιτητής ποδόσφαιρου σάλας από το 2009. Ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος του Προσωρινού ΔΣ. Έχει υπάρξει διαιτητής ποδοσφαίρου στην Αν. Αττική. Μιλά Αγγλικά και Γερμανικά.

Γεώργιος Ρουσσάκης

Αντιπρόεδρος
Διαιτητής ποδόσφαιρου σάλας από το 1999. Ιδρυτικό μέλος και αντιπρόεδρος του Προσωρινού ΔΣ. Έχει υπάρξει και διαιτητής ποδοσφαίρου στην Αθήνα. Μιλά Αγγλικά.

Νικόλαος Μανούρας

Γ. Γραμματέας
Διαιτητής ποδόσφαιρου σάλας από το 2019. Ιδρυτικό μέλος της ΠΕΔΠΣ. Εν ενεργεία διαιτητής ποδοσφαίρου στην Δ. Αττική. Μιλά Αγγλικά.

Χρήστος Μανούρας

Ταμίας
Διαιτητής ποδόσφαιρου σάλας από το 2019. Ιδρυτικό μέλος της ΠΕΔΠΣ. Έχει υπάρξει και διαιτητής ποδοσφαίρου στα Τρίκαλα και εν ενεργεία στην Δ. Αττική. Μιλά Αγγλικά.

Κωνσταντίνος Κομματάς

Μέλος
Διαιτητής ποδόσφαιρου σάλας από το 2014. Ιδρυτικό μέλος και γενικός γραμματέας του Προσωρινού ΔΣ. Μιλά Αγγλικά.

Το Διοικητικό Σύμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) άτομα, μέλη της ΠΕΔΠΣ. Η θητεία του ΔΣ είναι τριετής.

Προηγούμενα ΔΣ

14 Ιουλίου 2022 – 30 Ιουνίου 2023 (Προσωρινό ΔΣ)